Nieuws

Vlaamse bisschoppen willen homokoppels inzegenen in een gebedsdienst

VlaamseBisschopQ

  De Vlaamse rooms-katholieke kerk heeft een gebedsdienst gepubliceerd om homoseksuele koppels in te zegenen. Daarmee gaan kardinaal Jozef De Kesel en de Vlaamse bisschoppen in tegen het Vaticaan, dat zo’n ritueel uitdrukkelijk verbiedt.

De liefde vieren in de kerk ten overstaan van familie, vrienden en de hele geloofsgemeenschap. Ook voor homoseksuele koppels is dat nu weggelegd binnen de Vlaamse rooms-katholieke kerk. Stellen van hetzelfde geslacht ‘verdienen onze waardering en steun’, lichten de bisschoppen toe. ‘Want ook deze relatie kan voor de betrokkenen bron zijn van vrede en gedeeld geluk.’

Gelovige homostellen vragen vaak naar ‘een gebedsmoment om God te vragen dat Hij dit engagement van liefde en trouw mag zegenen en bestendigen’, schrijven de Vlaamse bisschoppen dinsdag in een brief. Om zo’n viering in goede banen te leiden, hebben ze een voorbeeldliturgie opgesteld. Wel benadrukt de bisschoppenconferentie dat de zegening niet hetzelfde is als een ‘sacramenteel huwelijk’ tussen man en vrouw.

Volgens het Nederlands Dagblad geven de Vlaamse bisschoppen als eersten ter wereld groen licht voor een kerkelijke zegening voor homoseksuele koppels. De discussie over de plaats van homoseksuele verbintenissen binnen de kerk speelt al langer. Op sommige plaatsen in bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten vinden dergelijke zegeningen al plaats, maar zonder officiële goedkeuring van de bisschop.
Verboden door het Vaticaan

Vorig jaar maakte het Vaticaan nog bekend dat dergelijke praktijken in strijd zijn met de kerkwetten en daarom verboden blijven. Alleenstaande homoseksuele mannen en vrouwen mogen wel door een priester gezegend worden, maar de bedoeling is juist dat ze daarmee afzien van een ‘niet-traditionele’ relatie.

Toch zeggen de bisschoppen dat ze zich ‘gesteund’ voelen door paus Franciscus. Daarbij verwijzen ze naar het in 2016 gepubliceerde ‘Amoris Laetitia’ (De vreugde van de liefde), waarin de paus schrijft dat elk mens, ongeacht zijn seksuele geaardheid, met respect behandeld moet worden. Ook vraagt Paus Franciscus de kerken om steun en begeleiding aan homoseksuele gelovigen te bieden.

De voorbeeldliturgie is onderdeel van een groter plan om homoseksuele gelovigen ‘nabij te blijven langs de soms complexe weg om hun geaardheid te erkennen, te aanvaarden en positief te beleven’. De Vlaamse bisschoppen zien dat zij zich eenzaam kunnen voelen binnen de kerkgemeenschap en veel vragen hebben. ‘Het doet pijn wanneer ze het gevoel hebben er niet bij te horen of uitgesloten te zijn. Ze willen gehoord en erkend worden’, staat in de brief.
Aanspreekpunt

Daarom richt de kerk een overkoepelend aanspreekpunt op, genaamd ‘Homoseksualiteit en geloof’. Ook moet in elk bisdom iemand worden aangewezen waar mensen uit de lhbti-gemeenschap of anderen met vragen over dit onderwerp terechtkunnen. Dit alles wordt aangestuurd door Willy Bombeek, voormalig woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in eigen woorden ‘zelf gelovige en homo’.

Bombeek noemt de stap om de zegening van homorelaties goed te keuren in een interview met het Belgische VRT NWS ‘baanbrekend’. Hij verwacht dat er meer concrete voorstellen zullen komen, maar wil in de eerste plaats vooral naar mensen luisteren. ‘Wat zijn de noden die ze hebben? We moeten ook luisteren naar hun verhalen. Het is de eerste keer dat de Vlaamse kerk holebi’s het signaal geeft dat ze welkom zijn zoals ze zijn, en dat ze oké zijn zoals ze zijn.’

Volgens de kersverse coördinator zijn de plannen van de bisschoppen een signaal naar de hele wereld. ‘Ik vind het heel moedig van de Vlaamse Kerk dat ze dit doet. Ze steken echt hun nek uit, in de geest van Franciscus.’ De grote vraag is vooral hoe deze interpretatie door paus Franciscus zelf zal worden ontvangen. Het nieuws is al opgepikt door Italiaanse media, maar het Vaticaan heeft nog niet gereageerd.

VOLKSKRANT

Comments powered by CComment

Articles - FJ Related Plus

Mastodon