Hoogste tijd om in te grijpen bij scholen die leerlingen wijsmaken dat homoseksualiteit een hoofdzonde is

0

Be first to thanks! .

1240

 Mike, een jonge man, vertelt er rustig over, in een indrukwekkende tv-reportage in Pointer. Op de reformatorische school die hij bezocht werd hij gepest, omdat hij geen echte jongen zou zijn en vriendinnetjes had. Hij kreeg de dwingende boodschap dat hij volgens de Bijbel moest trouwen met een vrouw en dat het huwelijk levenslang was. Er werd gezamenlijk gebeden voor zieken en in één moeite door voor homo’s. In de klas kwam een homo vertellen dat hij was genezen en nu gelukkig met een vrouw. Dat kan dus ook, dacht Mike. Maar het gebeurde niet. Hij ging zijn eigen weg. Hij kwam als homo uit de kast en kreeg een relatie met een man.

Niet met iedere homoseksuele jongere loopt het zo gelukkig af. Velen van hen raken beschadigd door de brute afwijzing van wie ze zijn. Het leidt tot wanhoop, tot suïcide soms. Opgroeien in het besef dat je verkeerd bent zoals je bent, dat de liefde van anderen en van God voor jou voorwaardelijk is, dat jouw liefde niet deugt, verwoest levens. En toch mag het nog steeds: scholen die hun leerlingen wijsmaken dat homoseksualiteit een hoofdzonde is, dat ze ‘gebrokenheid’ in de samenleving veroorzaken en als christen geen homoseksuele relaties mogen aangaan.

Twee jaar geleden was er ophef, toen onderwijsminister Arie Slob glashard beweerde dat reformatorische scholen ouders een verklaring mogen laten tekenen waarin ze homoseksualiteit afwijzen. De Tweede Kamer was woedend; Slob beloofde onderzoek op scholen te doen en boetes op te leggen als ze zich niet aan de wet houden.

Er veranderde niets, natuurlijk niet. De identiteitsverklaringen bleken niet strijdig met de wet. Homoseksualiteit afwijzen mag niet, maar het woord homoseksualiteit kwam er niet in voor, het ging over het huwelijk tussen man en vrouw. Reformatorische scholen hebben er sindsdien een tandje bijgezet. Volgens Pointer is de antihomolobby sterker geworden. De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VSG) werkt nauw samen met het Bijbels Beraad Man/Vrouw, dat strijdt ‘tegen de genderideologie als opdringerige en agressieve uiting van onbijbels denken’.

Twee jaar geleden hadden 29 van de 163 reformatorische scholen een onlineschoolprofiel waarin homoseksuele relaties worden afgekeurd, nu zijn dat er 36. Vaak staat er: ‘Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw.’ Pieter Moens, voorzitter van de VSG, reageert in het Nederlands Dagblad verbaasd: ‘Alle reformatorische scholen wijzen homoseksuele relaties af.’

Het is voor homoseksuele leerlingen onveilig op school, zegt het COC terecht. Daar komt iets bij: deze scholen handelen wél in strijd met de wet, met artikel 1 van de Grondwet, dat zegt dat alle burgers gelijk zijn en dat discriminatie verbiedt. Iedereen mag in ons land trouwen met een persoon naar keuze. Maar in het onderwijs gaat artikel 23, dat de vrijheid van onderwijs vastlegt, kennelijk boven artikel 1. Artikel 23 geeft scholen van alle gezindten, ook islamitische scholen, vrijheid om kinderen te indoctrineren met hun visie, en docenten en lesmateriaal daarop te selecteren. De onderwijswet stamt uit 1917, toen bijna heel Nederland christelijk was en homoseksualiteit vrijwel onzichtbaar. Hoogste tijd om de tegenstrijdigheid tussen de twee grondwetsartikelen te erkennen en in te grijpen op scholen.

Ons onderwijs wordt gefinancierd door de belastingbetaler. Die mag eisen dat kinderen worden beschermd en niet worden gediscrimineerd, of leren dat zij anderen mogen discrimineren. Dit is hét moment. ‘Burgerschap’ wordt een basisvak. Voorkom dat het een nieuwe route wordt om kinderen dingen te leren die strijdig zijn met onze democratie. 

Aleid Truijens

de Volkskrant

 

Comments powered by CComment

Articles - FJ Related Plus