Covid19: Crisis voor LHBTI's

5

0 user and 5 guests have thanked.


 

Een groot deel van de Nederlandse LHBTI-gemeenschap is zwaar getroffen door de beperkende maatregelen van de coronacrisis. Dit blijkt uit een recente peiling van Movisie, waaraan bijna 1200 mensen meededen. Meer dan 30% van de respondenten geeft aan in deze crisis extra problemen en moeilijkheden te ervaren vanwege hun seksuele geaardheid en/of genderideniteit. 'Zeer zorgelijk, vooral voor LHBTI's die los van corona al in een kwetsbare positie zaten', zeggen Els Meijsen en Simon Timmerman van Movisie.

Movisie organiseerde deze peiling naar aanleiding van signalen dat de LHBTI-gemeenschap extra hard geraakt wordt door de coronacrisis, waar zij in april al een artikel over publiceerden.

De meest opvallende resultaten van de gehouden peiling onder lesbische, homoseksuele, bi, trans en intersekse personen (LHBTI's) zijn visueel samengevat (bekijk de infographic) en laten zien dat het wegvallen van contact met andere LHBTI's door velen als moeilijk wordt ervaren.

Bron: MovisieLees de hele publicatie hier.

Niet kunnen daten


Er zijn verschillende redenen waarom meer dan 30% van de LHBTI personen in Nederland problemen ervaren door de coronacrisis. Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat dit komt doordat zij weinig tot geen mogelijkheden hebben voor ontmoeting met andere LHBTI's (77%). Daarnaast zijn het niet kunnen daten (47%) en het wegvallen of uitstellen van professionele of vrijwillige hulp en ondersteuning factoren die door velen als problematisch worden ervaren. Een kleiner deel van de LHBTI's ondervindt problemen omdat zij onterecht worden aangesproken op het niet naleven van de maatregelen (13%). Zo zegt één van de respondenten (26-35 jaar): 'Als lesbisch stel hebben we vaak het gevoel dat men naar ons kijkt of we in overtreding zijn wanneer we samen lopen.' Nog een kleiner deel ondervindt problemen door de coronacrisis omdat ze moeten verblijven in een onveilige en/of LHBTI-onvriendelijke omgeving (8%). 

Transgenderzorg

Met name transgender personen hebben last van het gebrek aan professionele hulp als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen. De coronacrisis leidde tijdens de eerste lockdown al tot het verminderen en uitstellen van niet-urgente zorg. Ook tijdens de tweede golf is daar sprake van. Voor transgender personen die op de wachtlijst staan, betekent dit dat de behandeling soms wordt uitgesteld. Zo zegt één van de respondenten van de peiling (19-25): 'Door corona werd mijn genderbevestigende operatie uitgesteld.' Dit betekent dat transgender personen nu vaak nóg langer wachten dan voor corona het geval was. En dit kan grote psychische problemen met zich meebrengen.

Geen hulp

Een ander opmerkelijk feit is dat 82% van de respondenten aangeeft dat het niet lukt om hulp of ondersteuning te vinden. 'Bijzonder problematisch', zegt Els Meijsen van Movisie. 'Natuurlijk zijn bepaalde vormen van ondersteuning in coronatijd niet te bieden, maar er zijn wel degelijk alternatieve mogelijkheden, online en coronaproof. Het is zaak dat die onder aandacht van LHBTI's worden gebracht.'

Digitaal contact

Verschillende LHBTI-organisaties zijn al sinds de eerste lockdown in maart 2020 gestart met initiatieven om digitaal contact mogelijk te maken en/of online activiteiten te organiseren. Vaak zijn dit online varianten van ontmoetingsgroepen en borrels, maar soms ook grotere initiatieven, zoals Global Pride en Pride TV. Uit de peiling blijkt dat bijna een vijfde van de respondenten (19%) hieraan deelneemt. 38% van deze groep ervaart deze online activiteiten als heel prettig.

39% van de respondenten laat weten wel interesse te hebben in vervangende (online) activiteiten, maar zegt niet goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en het aanbod. 'Maak meer reclame voor die activiteiten en organisaties, zodat ik en anderen weten dat ze er zijn', raadt een van de respondenten ons aan.

Zo kun je bijvoorbeeld aanstaande vrijdag gezellig langskomen bij Bar Buka [lees meer] en vind je donderdag het Bi-café Nijmegen online [lees meer]. Ook is er tot en met 5 december het online vrouwenfestival DARE [lees meer] en kun je op 5 december online Sinterklaas vieren met andere LHBT'ers [lees meer]. De hele agenda vind je op deze pagina.

ZijaanZij

Tags: LHBTI-jongeren, LHBTIQ-ouderen, LHTBI

Comments powered by CComment